MDDr. Vít Pražan
Mikroskopická stomatologie Chrudim

Kontaktujte nás
ordinace@mikrostoma.cz

Naše filozofie

Vážené klientky, vážení klienti, má-li naše práce být úspěšná a máte-li opravdový zájem o zachování svých zubů po dlouhá léta, věnujte prosím několik minut následujícím řádkům, ve kterých bychom Vám rádi vysvětlili filozofii naší zubní ordinace.

Středobodem naší péče je prevence – včasný záchyt problémů. Proto je klíčové navštěvovat pravidelně (1x ročně) zubního lékaře na prevenci a stejně tak dentální hygienistku (frekvence návštěv je individuální, při dobré péči  stačí 2x ročně, pokud je péče o chrup horší, tak častěji).

V rámci prevence je nutné pravidelně zhotovovat rentgenové mezizubní snímky (BW bite-wing snímky), jelikož kaz a jiné patologické stavy nelze ani při použití optických zvětšovacích prostředků (dentální mikroskop, lupové brýle) v mezizubním prostoru včas odhalit. Dovolíme si zde směle tvrdit, že pacient, který chodí pravidelně na dentální hygienu a jsou mu pravidelně kontrolovány mezizubní prostory pomocí BW rentgenových snímků, nemusí během svého života podstupovat tato ošetření: ošetření kořenového kanálku (lidově „tahání zubního nervu“), zhotovení korunky, extrakce zubu, implantát. Toto jsou nicméně ošetření, která naše ordinace poskytuje v nejvyšší kvalitě a s maximální precizností, pokud je již stav zubu takový, že neumožňuje méně invazivní ošetření (fotokompozitní výplň).

Na následujících obrázcích bychom Vám chtěli ukázat, jak může (ale také nemusí) vypadat život jednoho zubu.

ZE ŽIVOTA PĚTKY – ZUB SE ZÁNĚTEM DÁSNĚ A S PARODONTITIDOU

Druhým onemocněním spojeným se špatně vyčištěnými zuby je zánět dásně. Příběh zubu je znázorněn na dalším obrázku – od zdravého čistého zubu se zdravou dásní, přes zub se zánětem dásně (gingivitis), až po zub s těžším postižením závěsného aparátu zubu (parodontitis).

Pokud je na zubu dlouhodobě přítomný plak obsahující bakterie a jejich toxiny, okolní tkáň reaguje zánětem, kterým se snaží bakterie v plaku zničit. Bohužel při tom ničí i vlastní tělo – závěsný aparát zubu.

  • Projevy zánětu dásně jsou: krvácivost dásně, bolest dásně.
  • Následně zánět ničí kost okolo zubu, odchlipuje se dáseň od zubu a vzniká chobot, ve kterém se usazuje plak a z plaku vzniká zubní kámen. Kost dále ustupuje. Celý tento proces je (většinou) velmi pozvolný (desítky let).

Typickým pacientem je padesátník, šedesátník, kterému se „NAJEDNOU“ začaly viklat zuby. Je potřeba si uvědomit, že k viklání zubu dojde, až když je kost velmi ustoupená. Někdy je tento stav řešitelný, někdy je nutná extrakce zubu.

Je důležité si uvědomit, že problém nenastal najednou, ale vznikl dlouhodobým zanedbáním péče.

O zuby je potřeba důkladně pečovat již od jejich prořezání do dutiny ústní – SPRÁVNÁ HYGIENA (kartáček a mezizubní kartáček), PREVENCE.